درباره ما

برخی از شرکت هایی که این موسسه را به عنوان مشاور حقوقی خود برگزیده اند:

شرکت فولاد مبارکه

شرکت فولاد احیاء سپاهان

فدراسیون فوتبال کشور

شرکت چسب استحكام

شرکت لبنیات کالبر

شرکت نيام پلاستيك

ارتباط با ما

جهت ارتباط با ما می توانید از مسیرهای زیر اقدام نمایید.